Mobil omslagsbild

Här kan du söka bidrag från fonder

Hur finansiera grupperna och resorna

Det går att finansiera vistelsen själv men många deltagare får kursen bekostad genom fonder eller arbetsgivare. Eller en kombination av dessa.

Din sjukhuskurator kan hjälpa dig med ansökningar och även tipsa om fler lokala fonder.

Det finns olika kriterier för olika fonder. Vissa är inkomstprövade, andra ger inte stöd till partnern. Du kan läsa mer på deras hemsidor eller rådfråga din kurator.

 

Har du frågor så tveka inte att ta kontakt med kursledare Stig Dahlgren.

 

Dessa fonder kan du söka:

Cancerhjälpen, www.cancerhjalpen.se tel 08-612 42 42.

Cancer och Allergifonden www.cancerochallergifonden.se Ej utlandsresor tel 08-34 59 90.

Stiftelsen Laryngfonden (mun och halscancer) www.laryngfonden.se tel 0923-15070

Agnes o Edvin Österbergs Fond (för bosatta i Göteborg)
tel. 031-202602

Sveriges Cancersjukas Riksförbund ger bidrag på 5000 www.cancersjukasriks.se

Arbetsgivaren kan stå för kostnaderna av rehabiliterings vistelsen. De har ansvar för att en rehabiliteringsplan upprättas för sina långtidssjukskrivna anställda.

Du kan söka från flera fonder för att täcka din kostnad.

Pargrupp
Många fonder ger inte stöd till den anhörige vid pargrupp. Ni kan då söka för den cancerdrabbade 10.500 kr från fonderna ovan samt söka från arbetsgivare eller betala själv till den anhörige 7.500 kr. (kostnad per par 18.000 kr) momsfritt.
        

för företag

Företag erbjuds avtal med oss på LIVSLUSTGRUPPERNA. Läs gärna mer här >

Kursledare

Stig Dahlgren

tel. 0707-69 57 89
stig@livslust.net

Stig Dahlgren
tel. 031-330 76 80,
mobil 0707-69 57 89
E-mail: stig@livslust.net