Mobil omslagsbild

Ett antal av nedanstående deltager beroende på gruppens storlek och behov

Stig Dahlgren

Stig Dahlgren som är verksamhetsansvarig har en grundläggande psykoterapiutbildning steg-1 i psykodynamisk terapi.

Han har även symbolterapiutbildning och är certifierad handledare. Utöver de formella utbildningarna har han stor erfarenhet av nära möten med över 3000 cancerdrabbade människor, vilket har givit honom stor kompetens att arbeta med denna målgrupp.

Stig har tidigare arbetet 17 år inom socialtjänsten med arbetslösa ungdomar med psykosocial problematik, motivationsarbete samtal enskilt och i grupp.
Han är också en Canceröverlevare.

Marie Kristiansen

Leg psykolog och leg psykoterapeut.

Marie Kristiansen har varit med och startat Brännögrupperna i mitten av 90-talet och deltagit vid 26 grupper.  Har under 27 år arbetat med samtalsgrupper och anhöriggrupper på bröstcancerföreningen Johanna, Göteborg och utbildat kontaktpersoner för BRO, Bröstcancer-föreningarnas Riksorganisation, Stockholm.

Fick ”BROs utmärkelse 2013” för sin sällsynta förmåga att ge stöd och kraft. Arbetar med psykoterapeutiskt behandling, posttraumatisk stress syndrom PTSD, traumatisering, stress, sömnproblem och smärta.Arbetar också som enhetschef vid Södra Älvsborgs sjukhus, Borås sedan 2001.

birgitta notini

Leg psykoterapeut och handledare med vidare-utbildningar i kroppsorienterad psykoterapi, symboldrama, drömgruppsarbete och storydancing/
rituell dans. Hon har varit anställd som psykoterapeut och handledare vid S:t Lukas i 22 år. I botten är hon socionom och har arbetat som skolkurator med barn och ungdomar. I dag arbetar hon huvudsakligen med en psykoterapi i egen regi där hon integrerar kropp, rörelse, dröm och bild.

birgitta säll

Birgitta har drygt tjugo års erfarenhet av att arbeta terapeutiskt samt som kursledare, utbildare och handledare. Hon är utbildad i Integrerad Psykoterapi (Vedfeltinstitutet, Danmark), symbolterapi och Rosenmetoden. Även dans och rörelseterapeut. Certifierad handledare och utbildningslärare. 

Birgitta är inriktad mot kroppspsykoterapi och kreativt gestaltande psykoterapi. Drömtolkning och mindfulness. Handledningsuppdrag inom Familj och Omsorgsförvaltningen, Svenska Kyrkan, Länsstyrelsen Västra Götaland mm.
Viktiga kärnvärden för Birgitta är livsglädje, ärlighet, jämlika möten och tilliten till människors inneboende resurser.  Hon har tidigare medverkat som kursledare i Livslustgrupper i team med Stig Dahlgren.

 ARIJON ARONSSON

Arijon är socionom, sjukhuskurator. Diplomerad Uttryckande konstterapeut med steg -1 behörighet. Vidareutbildad på Axelssons gymnastiska institut i djup intuitiv avspänningsmassage. Utbildad KBT sömnbehandlare.
Arbetar sedan åtta år med krishantering, psykisk hälsa och rehabilitering inom primär- och sjukhusvård med bla cancerpatienter och närstående.

Har drygt trettio års yrkeserfarenhet av terapeutiskt arbete med familj, individ, par, grupp och nätverk, inom privat och offentlig verksamhet. Fokus på livsmotivation, stress & ångestreducering, kris, trauma och personlig utveckling.

Annika Halvarsson

Annika är universitetsadjunkt i dramadidaktik, drama-pedagog, sagoberättare och symbolterapeut och har en grundutbildning i psykologi. Hon har arbetat med barn och ungdomar i olika konstellationer under 30 årstid och utformat ett arbetssätt utifrån sagor och berättande där drama, sång, rörelse, bild och poesi vävs samman med barn och ungdomars egna berättelser. Annika arbetar på Högskolan för Scen och Musik inom Göteborgs Universitet och på Angereds Kulturskola.
Hon har tillsammans med Eva Storåkern startat upp och driver stödgrupper för barn i regi av Bröstcancerföreningen Johanna. Hon har också tillsammans med Eva utvecklat och drivit verksamhet för barn ungdomar och familjer på Axcess medicas familje-veckor på Spenshults sjukhus.

Eva storåkern

Eva är socionom och symbolterapeut. Hon har arbetat med socialt arbete och samtal i drygt 25 år och med gruppverksamhet i 20 år. Arbetar med Stödgrupper för barn och ungdomar som har en förälder som är sjuk i cancer eller har varit det. Huvudman för grupperna är Bröstcancerföreningen Johanna. Eva har arbetat som skolkurator och som kurator för bröstcancerpatioenter. Eva har också under tre år varit med och utvecklat och drivit verksamhet för barn ungdomar och familjer på Axcess medicas familje-veckor på Spenshults sjukhus. Eva har ett stort engagemang för anhörigas situation och det har genomsyrat hennes arbete oavsett uppdrag.
Nu arbetar hon på Lerums kommun med att handleda familjehem.

I kurserna för unga vuxna arbetar också

Andreas Lundquist 39 år

Lärare, klättrare, äventyrare och canceröverlevare.

Driver eget företag EDUC som arbetar med person och grupputveckling genom aktiviteter i naturen.Tar deltagarna ut i naturen. ”Att känna in ute”. 

På vår sida "SÖKA BIDRAG" hittar du instruktioner för hur du går tillväga när du vill ansöka om bidrag.

FOTO HEMSIDAN

De flest bilder är tagna av Fotograf Anna Rehnberg.

Övriga av deltagare & Anna Åxman