Mobil omslagsbild

Vi vill erbjuda er Psykologisk rehabilitering för er personal som har eller har haft cancer

 Vi erbjuder er att skriva ett avtal med oss. Flera skäl att erbjuda god cancerrehabilitering. Det finnes fler fördelar både för den cancerdrabbade, dennes familj liksom för arbetsgivaren och samhället i stort. Den psykologiska rehabiliteringen är viktig då den underlättar behandlingen, förebygger ytterligare vårdbehov samt främjar den anställdes återgång i arbete. Samhällets resurser räcker inte till men vi erbjuder en bra rehabilitering för era anställda. Att ha personal som inte mår bra drabbar företag ekonomiskt. Vi tror att omtanke om anställda är grunden för att bygga en stark och hälsofrämjande organisation. Att den cancerdrabbade kan få komma i balans, få livslusten tillbaka och fungera på arbetsplatsen blir en mänsklig såväl som en ekonomisk investering.